– Được miễn phí tiền vận chuyển và lắp đặt nếu sản phẩm được lắp đặt trong nội thành Đà Nẵng.
– Khách hàng sẽ trả 5% phí lắp đặt nếu ngoài thành phố Đà Nẵng. Nếu khách hàng chọn vận chuyển (các) sản phẩm theo phương thức hoặc phương tiện của mình, Chúng tôi sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hay trách nhiệm nào đối với các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.
– Chúng tôi liên kết với các đơn vị vận chuyển uy tín trong nước để vận chuyển sản phẩm an toàn đến cho khách hàng: Nasco, Viettel, Futa,..