Khi Quý khách hàng đặt mua các sản phẩm của Công ty TNHH trang trí Vĩnh Khang thì Quý khách hàng sẽ thanh toán cho chúng tôi theo 2 hình thức thanh toán sau:

1. Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng:

Quý khách hàng tại các tỉnh thành trong cả nước mua sản phẩm qua điện thoại, fax, email thì chuyển khoản vào tài khoản sau:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

Tên tài khoản 1:

  • Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Xuân Vương
  • Số tài khoản: 000000198063
  • Ngân Hàng TMCP VN Thương Tín Chí nhánh Đà Nẵng (Vietbank)

Tên tài khoản 2:

  • Công ty TNHH Trang Trí Vĩnh Khang
  • Số tài khoản: 15125017
  • Ngân Hàng TMCP VN Thương Tín Chí nhánh Đà Nẵng (Vietbank)

2. Thanh toán bằng tiền mặt:

(Áp dụng Khách hàng khu vực Thành Phố Đà Nẵng)

Trường hợp tổng giá trị thanh toán dưới 20.000.000 vnd (hai mươi triệu đồng), Quý khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng khi nhận đủ số lượng hàng đã đặt.

Khi tổng giá trị đơn hàng trên 20.000.000 vnd (hai mươi triệu đồng) thì khách hàng sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo tài khoản sau:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

Tên tài khoản 1:

  • Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Xuân Vương
  • Số tài khoản: 000000198063
  • Ngân Hàng TMCP VN Thương Tín Chí nhánh Đà Nẵng (Vietbank)

Tên tài khoản 2:

  • Công ty TNHH Trang Trí Vĩnh Khang
  • Số tài khoản: 15125017
  • Ngân Hàng TMCP VN Thương Tín Chí nhánh Đà Nẵng (Vietbank)

Lưu Ý: Sau khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Quý khách vui lòng liên lạc với bộ phận bán hàng của công ty theo thông tin liên hệ dưới đây để thông báo về việc quý khách đã thực hiện việc thanh toán tiền. Công ty sẽ kiểm tra tiền về tài khoản và thực hiện việc bàn giao hàng cho Quý khách.